Propozície /Propositions

Deň/Date:

2.7.2022-3.7.2022 24 Hodinový závod /24 Hours race (štart/start 2.7. 12:00-koniec/end 3.7. 12:00)

100Km závod /100 Km race (štart /start 2.7. 17:00-časový limit 17 hodín /time limit 17 hours)

Miesto/Place:

Komjatice, 94 106 Slovensko /Slovakia

S možnosťou rozloženia vlastého stanu a prespatie piatok-sobota-nedeľa. /With the possibility of setting up your own tent and sleeping Friday-Saturday-Sunday.

Mapa miesta /Place on map:

https://en.mapy.cz/turisticka?x=18.1808945&y=48.1567601&z=17&base=ophoto&source=osm&id=1067295553

Trať/track:

900m rovinatý povrch ( jemný udupaný štrk ) /900 m flat surface( gantle hard gravel)

Registrácia tu: /Register here:

https://my.raceresult.com/200408/registration

Číslo účtu IBAN pre zaplatenie štartovného : SK86 8360 5207 0042 0302 2494 , do správy pre príjemcu uveďte svoje meno a priezvisko. /IBAN account number for payment of the entry fee: SK86 8360 5207 0042 0302 2494, enter your name and surname in the message for the recipient.

Štartovné / Fees

24 Hodín /24Hours:

60 Eur (prihlásení do 13.6.2022) /(registered on or before 13.6.2022)

70 Eur (prihlásení po 13.6.2022) /(registered after 13.6.2022)

100 Km Závod /Race:

50 Eur (prihlásení do 13.6.2022) /(registered on or before 13.6.2022)

60 Eur (prihlásení po 13.6.2022) /(registered after 13.6.2022)

Občerstvenie /Refreshments:

ovocie, sušienky, domáce koláče, zemiakové lupienky a iné dobroty…./fruits, biscuits, homemade cakes, potato chips and other goodies ….

voda, ionty, kola, kofola, nealko pivo /water, iso drink, cola, kofola, nonalcoholic beer

5 krát teplé vegetariánské jedlo /5 times hot vegetarian food ( 2.7.-15:00 hod, 2.7.-19:00 hod, 2.7.-24:00 hod, 3.7.-6:00 hod, 3.7.-12:00-13:00 hod

Kategórie /Categories:

Ženy /Women – 18-49 rokov, 50-59 rokov, 60-69 rokov, 70 a viac rokov

Muži /Men – 18-49 rokov, 50-59 rokov, 60-69 rokov, 70 a viac rokov

Maximálny počet štartujúcich bežcov je 50. /The maximum number of starting runners is 50.

Ceny /Prices:

Všetci bežci ktorí dokončia závod obdržia medailu aj diplom. V hlavných kategóriách 18-49 rokov prvých 7 bežcov obdrží vecné ceny. V ostatných kategóriách 50 a viac prví 3 bežci. /All runners who complete the race will receive a medal and a diploma. In the main categories of 18-49 years, the first 7 runners will receive gift prizes. In the other categories 50 and more the first 3 runners.

Časový harmonogram:/Timetable:

1.7. od 18:00-21:00 registrácia na 24 Hodinový závod /1.7. from 18:00-21:00 registration for the 24 Hour Race

2.7. od 8:00-11:00 registrácia na 24 Hodinový závod, 100 Km závod /2.7. from 8:00-11:00 registration for 24 Hour Race, 100 Km Race

2.7. 12:00 štart 24 Hodinového závodu /2.7. 12:00 start of the 24 Hour Race

2.7. 13:00-16:00 registrácia na 100 Km závod /2.7. 13:00-16:00 registration for the 100 Km race

2.7. 17:00 štart 100 Km závodu /2.7. 17:00 start of the 100 km race

3.7. Vyhlásenie výsledkov 100 Km závodu priebežne podľa možností. /3.7. Announcement of the results of the 100 km race continuously as far as possible.

3.7. 13:00-13:30 Vyhlásenie výsledkov 24 Hodinového závodu /3.7. 13:00-13:30 Announcement of the results of the 24 Hour Race