Propozície 2023/ Propositions 2023

Deň/Date:

8.7.2023-9.7.2023

24 Hodinový závod -jednotlivci /24 Hours race -individuals (štart/start 8.7. 12:00-koniec/end 9.7. 12:00)

24 Hodinový závod -štafety (2-3 členné mix) /24 Hour race – relays (2-3 members mix) (štart/start 8.7. 12:00-koniec/end 9.7. 12:00)

Registrácia tu: /Register here:

https://my.raceresult.com/220070/

Miesto/Place:

Komjatice, 94 106 Slovensko /Slovakia

S možnosťou rozloženia vlastého stanu a prespatie piatok-sobota-nedeľa. /With the possibility of setting up your own tent and sleeping Friday-Saturday-Sunday.

Mapa miesta /Place on map:

https://en.mapy.cz/turisticka?x=18.1808945&y=48.1567601&z=17&base=ophoto&source=osm&id=1067295553

Trať/track:

900m rovinatý povrch ( jemný udupaný štrk ) /900 m flat surface( gantle hard gravel)

Štartovné / Fees

24 Hodín /24Hours:

60 Eur (prihlásení do 13.5.2023) /(registered on or before 13.5.2023)

70 Eur (prihlásení po 13.5.2023) /(registered after 13.5.2023)

24 Hodinový závod -štafety /24 Hour race – relays:

90 Eur za tým, (prihlásení do 13.5.2023) / 90 euros for team (registered on or before 13.5.2023)

120 Eur za tým, (prihlásení po 13.5.2023) / 120 euros for team (registered after 13.5.2023)

Číslo účtu IBAN pre zaplatenie štartovného : SK86 8360 5207 0042 0302 2494 , do správy pre príjemcu uveďte svoje meno a priezvisko v prípade štafety meno štafety. /IBAN account number for payment of the entry fee: SK86 8360 5207 0042 0302 2494, in the message for the recipient, please include your first and last name in the case of a relay, the name of the relay.

Občerstvenie /Refreshments:

ovocie, sušienky, domáce koláče, zemiakové lupienky a iné dobroty…./fruits, biscuits, homemade cakes, potato chips and other goodies ….

voda, ionty, kola, kofola, nealko pivo /water, iso drink, cola, kofola, nonalcoholic beer

5 krát teplé vegetariánské jedlo /5 times hot vegetarian food ( 8.7.-15:00 hod, 8.7.-19:00 hod, 8.7.-24:00 hod, 9.7.-6:00 hod, 9.7.-12:00-13:00 hod

Kategórie /Categories:

Ženy /Women – 18-39 rokov, 40-44 rokov, 45-49 rokov, 50-54 rokov, 55-59 rokov , 60-64 rokov, 65-69 rokov, 70 a viac rokov

Muži /Men – 18-39 rokov, 40-44 rokov, 45-49 rokov, 50-54 rokov, 55-59 rokov , 60-64 rokov, 65-69 rokov, 70 a viac rokov

Štafety zmiešané -18-a viac rokov/ Mixed relays 18 and over

Maximálny počet štartujúcich bežcov je 50. /The maximum number of starting runners is 50.

Ceny /Prices:

Všetci bežci ktorí dokončia závod obdržia medailu, diplom a niečo malé praktické. V celkovom poradí mužskej a ženskej kategórie obdržia prví traja bežci vecné ceny. /All runners who finish the race will receive a medal, diploma and something practical. In the overall order of the male and female categories, the first three runners will receive material prizes.

Časový harmonogram:/Timetable:

7.7. od 18:00-21:00 registrácia na 24 Hodinový závod,24 Hodinový závod -štafety /7.7. from 18:00-21:00 registration for the 24 Hour Race, 24 Hour race – relays

8.7. od 8:00-11:00 registrácia na 24 Hodinový závod, 24 Hodinový závod -štafety /8.7. from 8:00-11:00 registration for 24 Hour Race, 24 Hour race – relays

8.7. 12:00 štart 24 Hodinového závodu , 24 Hodinový závod -štafety /2.7. 12:00 start of the 24 Hour Race, 24 Hour race – relays

9.7. 13:00-13:30 Vyhlásenie výsledkov 24 Hodinového závodu, 24 Hodinový závod -štafety /3.7. 13:00-13:30 Announcement of the results of the 24 Hour Race, 24 Hour race – relays