24 Hodín okolo 7 Platanov 2022 / 24 Hours around 7 Plane trees 2022

24 Hodinový závod okolo 7 Platanov 2022